MITHO asisténcia técnica hostelería
MITHO PLUS
Nosaltres Serveis Filosofia Mitho Plus Urgències Consells
Descàrregues Socis Proveïdors Treball Empreses amigues Contacte
Mitho Mecánico frigorista

Totes les visites necessàries

Sempre que ens necessiti acudirem immediatament a solucionar qualsevol problema que es presenti. Estem disponibles per a vostè 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

Mitho Control maquinària

Visites anuals de control

Periòdicament (mínim trimestralment), farem inspeccions gratuïtes a les seves instal · lacions regulant-les i deixant-les punt per al seu perfecte funcionament.
Mitho peçes refrigeraciò

Peces i materials

Totes les peces i materials necessaris seran responsabilitat nostra, oblidis de pagar mai més els costosos materials i peces de les seves màquines.
Mitho ma d´obre

Mà d'obra

Mai més pagarà mà d'obra en les intervencions i reparacions sobre els seus equips, qualsevol actuació per part nostra serà a cost zero.
Mitho desplaçament gratuit

Desplaçaments

Els desplaçaments tanpoc seran motiu de cobrament per la nostra part ja que tots queden inclosos dins del programa.
Mitho gasos refrigerants

Gasos refrigerants

Oblidis de pagar gasos refrigerants ni els nous i elevats impostos que afecten a aquests, el nostre programa inclou també els gasos refrierantes.
MItho informes tecnics

Informes tècnics

Les nostres revisions tècniques són d'alta qualitat, elaborant informes periòdics d'anàlisi i control per adequar la maquinària a ràtios d'eficiència energètica.
Mitho diagnostic

Manteniment preventiu

Els seus equips estaran constantment atesos i el nostre personal tècnic efectuarà els manteniments preventius adequats per al bon funcionament d'aquests.
MItho prevenció de plagues Prevenció de plagues El nostre programa inclou el pintat de motors i parts adjacents a aquests amb la prestigiosa pintura Mitho Inesfly que protegirà les seves màquines de molestes plagues.
Mitho Plus