Amb el programa MITHO PLUS la maquinària de refrigeració estarà sempre controlada i en perfecte estat de funcionament.

Durant les visites periòdiques nostres tècnics prendran i anotaran totes les dades necessàries per a la confecció d'informes de les instal · lacions.

A l'oficina tècnica, estudiem aquestes dades per aconseguir la perfecta regulació dels equips i obtenir un control que ens ajudi a aconseguir la major eficiència i eficàcia energètiques.

Posteriorment aquests informes s'adjuntaran a la carpeta de la instal · lació situada en els respectius locals dels nostres clients.

MITHO asisténcia técnica hostelería
MITHO PLUS
Nosaltres Serveis Filosofia Mitho Plus Urgències Consells
Descàrregues Socis Proveïdors Treball Empreses amigues Contacte
Mitho temperatura aspiración Temperatura descarrega del compressor
Mitho alta presión Pressió de descarrega del compressor
Mitho consumo eléctrico Paràmetres elèctrics
Mitho aceite refrigeración Anàlisi de l'oli de la instal · lació
Mitho temperatura aspiración Temperatura d'aspiració del compressor
Mitho temperatura tapa de válvulas de compresor Temperatura de la carcassa del compressor
Mitho baja presión Pressió d'aspiració del compressor
Mitho nivel aceite Nivell d'oli al compressor
Mitho ventilación Cabal d'aire de ventiladors de la instal · lació
Mitho temperatura entrada Temperatura d'entrada de l'aire
Mitho temperatura aire caliente Temperatura de sortida de l'aire
Mitho presión condensación Temperatura de condensació
Mitho Plus

 

Gràcies al programa, MITHO PLUS la maquinària de refrigeració gaudirà d'una perfecta salut, funcionant ininterrumpudament gràcies al sever control al qual li sotmetem.

Una màquina ben conservada, mantinguda, controlada i regulada evita desagradables sorpreses de mal funcionament en moments inoportuns, un important estalvi energètic i una llarga vida.

MITHO PLUS és el sistema perfecte per obtenir una satisfacció total sobre el funcionament dels equips de refrigeració, el que es tradueix a més en una gran tranquil · litat en la responsabilitat d'un negoci.