MITHO asisténcia técnica hostelería
OBJECTIUS
Nosaltres Serveis Filosofia Mitho Plus Urgències Consells
Descàrregues Socis Proveïdors Treball Empreses amigues Contacte

Pretenem ser un referent dins del sector, contribuint a que aquest evolucioni cap a una imatge de qualitat total.

Innovar en procediments d'assistència tècnica d'atenció a l'hostaleria subministrant ràtios de qualitat cada dia més exigents que li permetin als nostres clients obtenir un servei més professional en menys temps i amb unes garanties il·limitades.

Créixer i expansinar-nos tant en serveis oferts com en la nostra àrea geogràfica de treball.

Desenvolupar el nostre creixement sobre les bases del nostre credo corporatiu, fent partíceps a totes les persones i organitzacions que col,laborin amb nosaltres creant sinergies conjuntes.

MITHO Objectius empresarials

Involucrar en els nostres propòsits a tots els col · laboradors tant interns com externs, fomentant un clima on la transparència i la col · laboració siguin motors d'èxit.

Aplicar sistemes de transmissió d'informació multidireccionals que ens permetin una ràpida reacció davant oportunitats i amenaces.

mantenimiento hosteleria mantenimiento hosteleria